תל-אביב / בנימין זאב הרצל, תרגם: נחום סוקולוב

ספר ראשון I. ד"ר פרידריך לאֶווענבערג ישב תפוש ברוב שרעפיו בתוגה עמוקה אצל שלחן-השיש העגול בבית המשתה אשר הסכן הסכין מכבר לבקר בו.  בית המשתה ההוא היה בית משתה וויני ישן ברחוב אָלזערגרונד, והוא היה יוצא ובא בבית המשתה הזה שנים רבות, מאז היותו תלמיד בית מדרש המדעים.  כפקיד מדקדק בשעותיו היה שב ובא יום יום בשעה [...]

"תקותנו" / בנימין זאב הרצל

מוציאי העתון הזה) לקחו לעצמם עבודה יפה וגדולה, עליזה וקשה; רוצים להכניס בלבותיהם של צעירינו – תקותנו, תלמידי בתי הספר התיכונים, את האידיאל הציוני. אין מפעל נהדר יותר מהכשרת העם היהודי בעד גורלו בעתיד.  התלמידים של היום יהיו לפועלים ולאומנים וימלאו את מקומנו אנחנו, העוסקים היום בעבודה הציונית. לזאת קראתי פעם בשם אידיאל שאין לו סוף.  ובאמת חושב [...]

נאום-ברכה / בנימין זאב הרצל

במוצ"ש, 19 למרץ 1904, עשו ציוני ווינא משתה לכבוד חברם ד"ר ברנהרד.הרצל נשא נאום, שבו ספר בשבחו של החבר הנפרד, אשר בכל התרגשותו ותקיפותו חוץ היה תמיד נאמן אל משמעת המפלגה. …זה היה לבני הדור הצעיר הנאספים פה, מופת נאה בעת המשבר, אשר בודאי נתגבר עליו במהרה.  עמידת האדם ברשות עצמו, בכל היותה רבת-ערך, צריכה להכנע [...]

אל ציוני אוסטריה / בנימין זאב הרצל

על המשתה,  שנערך לכבוד הועידה השנתית השלישית של אגודת הציונים באוסטריה, ביום 28 ליוני 1903 בווינא. רוצה אני לצאת מגדרי בבחינת שומע ולהגיד מה שראיתי היום.  ראיתי קֹדם כל, כי יש לנו כבר המסגרת, שעוד נחוץ לתת לה תֹכן הולך ורב מיום ליום.  הרעיון הציוני, ההולך ומנצח בכל העולם, שיש לו הסתדרויות חזקות בכל הארצות שהיהודים יושבים בהן, [...]

אל ציוני אמריקה / בנימין זאב הרצל

(שני מכתבים) א. בהתאספם לועידה השנתית הרביעית, ביום 16 ליוני 1901 בפילאדלפיה – בעד עתון-המפלגה החדש, שנוסד אז. את בּקשת אגודת-הציונים באמריקה, לכתוב בשביל העתון החדש של תנועתנו,  נכון אני למלא ברצון רב ובמדה, שיש לי מה להגיד לחברינו. היום כבר נפוצה, ואפשר לאמר נתאשרה התנועה הציונית בכל העולם.  הכל הכירו כבר את מהותה  בתור הפתרון היחידי לשאלת-היהודים.  בתוך [...]

ועידת הועד-הפועל הגדול בווינא / בנימין זאב הרצל

נאום הפתיחה למרות כל המכשולים והקנטורין, שסבלתי מהם, גמרתי לדבר אליכם דברי שלום. ידעתי את החרדה השוררת בין המוני הציונים הישרים, הטובים והנאמנים, ביחוד ברוסיה, את דאגותיהם הרבות, שבהן הם מצפים לתוצאות מועצותינו, איך הם מפחדים, פן יבולע להתחלת ההסתדרות הלאומית החדשה, שחוללה בעמל ויגיעה, בכדי לבצע את המפעל הלאומי. ביחוד רוצה אני לשכוח כל [...]

תשובה לאוסישקין / בנימין זאב הרצל

מר אוסישקין מיקטרינוסלב חפץ בכל עֹז לפרסם את המכתב דלעיל.  והנה גם תשובתו בצדו. הקונגרס, שבחר במר אוסישקין על פי הצעת הועד התמידי לאחד מחברי הועד-הפועל הגדול, קוה ממנו, כמו מכל יתר חבריו, כי יקבל יחד עם זכיותיה של השֵׁרות הזאת גם את חובותיה.  לזאת נחוץ קׁדם כל, שיראה את עצמו כחבר לועד הזה ולא כמי שעומד [...]

חליפת-מכתבים עם היק"א / בנימין זאב הרצל

א. מכתב חוזר אל חברי מועצת-ההנהלה. (בסוד גמור) ווינה, 18 לספטמבר 1903. אדון מאד נכבד! אולי רשאי אני להניח, כי שמת לבך אל מועצת הקונגרס הציוני שהיה בברזיל; בכל אׂפן אני מצרף בזה העתקה קצרה, שמתוכה תכיר לדעת כמה פרטים חשובים ביותר. בדרכנו לפלשתינה, שבה נחזיק בכל תׂקף, מבלי לזוז ממנה גם לעתיד, היתה לנו [...]

מוכוחי הקונגרס השׁשׁי / בנימין זאב הרצל

יום א', אחר הצהרים. אחרי שמתח הציר טריטש בקרת קשה על הדין-והחשבון של הועה"פ בענין אל-אריש. הרצל: חברי הקונגרס הנכבדים! כי יערער מר טריטש על הדין והחשבון של הועד-הפועל, ולא יניח בבאורי ההנהלה מקום כל שהוא לצד זכות, אפשר היה לראות מראש.  כל הדרכים, שבהם בקש לקנתרנו…  (טריטש מוחה.)  אם מוצא מר טריטש, כי המבטא הזה פוגע בכבודו או שאינו [...]

נאום הפתיחה לקונגרס הששי / בנימין זאב הרצל

חברי הקונגרס הנכבדים! לקונגרס הציוני הששי הננו מתאספים בעיר הטובה בזיל, החביבה עלינו כבר מתוך הכרת-תודה.  הננו מתאספים שוב ברגשי דאגה ותקוה. מצב היהודים שבכל העולם איננו אמנם היום טוב יותר מאשר היה בשנות הקונגרסים שקדמו.  מה שדברנו על מצב בני עמנו מעל הבימה הזאת בשנים שעברו, עומד וקים גם בשעה זו.  פה ושם אמנם נעשה איזה שנוי [...]